Részvételi feltételek

Minden versenyző kijelenti, hogy tudomása van a futóverseny veszélyeiről, a verseny szervezői
tájékoztatták a megfelelő versenyzői magatartásról, és a verseny részletes szabályairól.
A versenyző tudomásul veszi, hogy a versenyen mindenki csak saját felelősségére vesz részt,
nevezésével vállalja személyi sérüléséért, balesetéért a felelősséget. A rendező
biztosítást nem köt a nevezőkre, ha ezt igényli a versenyző, azt magának kell rendezni a
versenyen kívül.
A rendező felé a verseny kapcsán keletkezett személyi sérülésekért a nevezők vagy szüleik,
hozzátartozóik kárigényt nem nyújthatnak be.
A szabályokat a Versenyzők megértették, és tudomásul veszik!
Fent leírtakat figyelmesen elolvasta, tudomásul vette és saját akaratomból veszek részt!
A nevező nyilatkozik, hogy adatai valósak és ezért büntetőjogi felelősséget vállal!

 

Betartja és tudomásul veszi az alábbi szabályokat:

Szintidő minden távot beleértve: 4 óra

Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!

Kiskorú csak szűlői vagy gyámja engedélyével indulhat.

A rajtszámot kérjük elől viselni, jól látható helyen. A rajtszámot összehajtani nem szabad, a rögzítéshez biztosítótűt a rajtcsomagban és a versenyközpontban is talál a versenyző. Kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi, valamint aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött – teljes távját, vagy a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja.

A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek. A versenyen kísérő autó, kerékpár használata kizárólag a szervezők részére megengedett.

A verseny eredményeit a helyszínen kifüggesztjük, illetve honlapunkon megjelenítjük.

A verseny előtti felkészűlés alatt nem zavarja versenytársait valamint a forgalom elől el NEM zárt területen nem akadályozza a forgalmat és körültekintően közlekedik.

Nem szemetel. (Például nem szorja szét a poharakat a pályaútvonalon.)

A verseny útvonalán görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos.

A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más futóverseny népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.

A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják. A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a váltó távok, a program és időpont változtatás jogát. A verseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és videófelvételt készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A készült fotókat és filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

A verseny esős, hideg időben is megrendezésre kerül. Veszélyes, szélsőséges körülmények esetén ugyanakkor a szervező dönthet úgy, hogy az eseményt elhalasztja, vagy eltörli. Ebben az esetben a szervező lehetőségei függvényében mindent megtesz az érintettek kártalanítása érdekében.

Nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni.

Az óvás díja 7.000.-Ft, melyet a verseny napján a szintidő lejártát követő 1 órán belül lehet benyújtani személyesen, a főszervező részére.

Az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenyszabályzat feltételeit, melynek kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják. A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön.

 

Jó felkészülést kívánunk!

Hírlevél